Jaký autobox

 
 
   
      Při pořízení autoboxu je nutné se zamyslet nad tím s jakým cílem si ho kupujete, neboť jsou zde odlišná kriétria pro jeho výběr v závislosti potřeby a využití boxu v období letní a zimní sezóny. V období letní dovolené bude nejspíše kladen důraz na převoz objemnějších věcí, je proto dobré vybírat box co největšího objemu. Naopak pokud budete chtít používat box i pro přepravu lyží je dobré přihlédnout k jejich délce a počtu párů, které lze v boxu přepravit.
 
     Dalším kritériem, ke kterému by jste měli také přihlédnout je maximální povolené zatížení střechy vozidla a boxu.
 
         Boxy, které naše společnost nabízí jsou universální. V podstatě lze použít jakýkoliv box na libovolný automobil. Bylo by ale dobré zamyslet se také nad estetickou stránkou věci – jak bude box vypadat na vašem voze. Neboť dlouhé boxy nevypadají příliš pěkně na malých vozidlech a naopak malé boxy působí skoro až komicky na velkých SUV.