Půjčovna autoboxů

Potřebujete si na nadcházející dovolenou pronajmout střešní box či příčník?  Nevyplatí se Vám nebo nechcete investovat finanční prostředky do koupě autoboxu, nebo příníku?  Využijte služeb naší půjčovny.

 

Půjčovna střešních autoboxů zanačky JUNIOR

Půjčujeme špičkové střešní boxy značky JUNIOR, které vynikají výbornou aerodinamikou, jsou lehké a pevné. 

Půjčovna střešních boxů je Vám k dispozici dle telefonické dohody každý pracovní den. V den zapůjčení složíte vratnou kauci a půjčovné dle počtu dnů. Při vrácení nepoškozeného střešního boxu a přícníku Vám kauce bude vrácena.

Půjčovna Pelhřimov:  tel.: 606 142 537

Půjčovna Humpolec:  tel.: 725 969 496

 

 

 

 

Ceny za půjčení (včeně DPH):

autoboxy:

1-2 dny                   150 Kč/1 den

3-6 dnů                   120 Kč/1 den

7 dnů a více            100 Kč/1 den

vratná kauce      3000 Kč

 

příčníky:

80 Kč za každý den

vratná kauce:     1000-2000 Kč podle zapůjčených příčníků

 

Autoboxy k zapůjčení:

Extreme 400

objem: 400 ltr.

nosnost: 50 kg
hmotnost netto: 19 kg
otvírání: jednostranné (pravá strana)
uzamykání : centrální (3 zámky)
přepravní kapacita: 6 párů lyží (max. délka 185 cm) / 4 snowboardy
rozměry: 195 x 78 x 34
 

Extreme 450

objem: 450 ltr.

nosnost: 50 kg
hmotnost netto: 19 kg
otvírání: jednostranné (pravá strana)
uzamykání: centrální (3 zámky)
přepravní kapacita: 6 párů lyží (max. délka lyží 185 cm) / 4 snowboardy
rozměry: 195 x 78 x 39

 

Extreme 500

objem: 500 ltr.

nosnost: 50 kg
hmotnost netto: 22 kg
otvírání: jednostranné (pravá strana)
uzamykání : centrální (3 zámky)
přepravní kapacita: 8 párů lyží ( max. délka lyží 185 cm) / 6 snowboardů
rozměry: 225 x 83 x 39
 
 
 
Všeobecné podmínky pro zapůjčení předmětu:

Všeobecné podmínky pro zapůjčení předmětu

 1. Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
 2. Zákazník při zapůjčení předmětu předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz,řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list apod.)
 3. Zákazník zaplatí za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 4. Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za zapůjčený předmět uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 5. Při zapůjčení předmětu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu.
 7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
 8. V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výší 5000 Kč za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 9. Zákazník vrací předmět zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši od 150,-Kč (slabé znečištění) do 300,-Kč (silné znečištění) bez DPH na náklady vyčištění předmětu.
 10. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 11. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení předmětu v plné výši.
 12. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.
 13. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.
 14. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného předmětu.
 15. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.